Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków . Amen.

Umiłowany w Chrystusie Panu Internauto!!!
Jeśli poszukujesz w Internecie osób noszących szlachetne staropolskie nazwisko "Kłopotek", polecamy zajrzenie do:

Niech Cię Pan Bóg błogosławi i strzeże w Twej podróży po Internecie, niech Cię chroni przed zakusami piekła i szatana: bezbożnictwem i zgorszeniem.

Z Panem BogiemMyśl Bł. ks. Bronisława Markiewicza z tomu: "Jak stać się szczęśliwym na wieki", Edycja Św. Pawła, 2005
" Gdzie jest prawdziwe szczęście człowieka, najlepiej wie [...] Bóg. On też wskazał nam niezawodny środek do osiągnięcia tego celu. Tym środkiem jest rozmowa z Bogiem i Jego świętymi, czyli modlitwa. "

ELM - Eternal Life Matters
 1. Polska to jest kraj wspaniały,
  Dar Boga samego,
  A chrześćjaństwo źródłem chwały
  Narodu Polskiego.
  Ref.
  Marsz, marsz, Polacy,
  Do modlitwy i pracy.
  Za Chrysta przewodem
  Wielkim my Narodem.
 2. Pod Kłuszynem Stan Żółkiewski,
  A pod Parkanami
  Dał nam przykład Jan Sobieski,
  Jak zwyciężać mamy.
  Ref.
  Marsz, marsz, Polacy,...
 3. Jak Czarnecki pod Poznaniem
  Po szwedzkim zaborze
  Dla Ojczyzny ratowania
  Walczmy w imię Boże.
  Ref.
  Marsz, marsz, Polacy,...
 4. Jak przodkowie spod Cedyni
  I w Śnieżnej Zatoce
  Przyszłość naszą wykuwajmy
  Na Bożej opoce.
  Ref.
  Marsz, marsz, Polacy,...