Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków . Amen.Umiłowany w Chrystusie Panu Internauto!!!


Posługa duszpasterska w szpitalu w Nowym Dworze Mazowieckim

Kapelan: ks. Jacek Kłopotek


Do roku Pańskiego 2020 w szpitalu w Nowym Dworze Mazowieckim funkcjonowała kaplica szpitalna, w której co najmniej w każdą niedzielę odprawiana była Msza Św.
Ale na Wielkanoc 2020AD władze państwowe wydały de facto zakaz odprawiania Mszy Św. W tych okolicznościach zarząd szpitala zwrócił się do kapelana z zapytaniem, czy nie można by przejściowo wstawić kilku nieużywanych aparatów medycznych do kaplicy, by zwolnić salę na pacjentów tzw. kowidowych, na co kapelan się zgodził.
Pandemia minęła, ale zarząd szpitala nie chciał pomieszczenia zwrócić i na kaplicę zaproponował inne pomieszczenie, pomagazynowe, które najpierw trzeba było wyremontować, jak podaje zarząd, za kwotę nieco poniżej 55.000 zł.
Wszystkim, którzy chcieli zapewnić obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, Najlepszego Lekarza, wśród chorych nowodworskiego szpitala, dziękujemy za dobrowolne ofiary na cele remontu oraz za modlitwę w tej intencji, za wsparcie dla Kościoła Katolickiego, dla krzewienia świętej katolickiej wiary oraz wsparcie dla cierpiących chorych.
Dzięki tej pomocy w dniu 13.4.2023AD ksiądz Jacek mógł poświęcić nowe pomieszczenie kaplicy pw. Matki Boskiej Uzdrowienia Chorych. W Święto Miłosierdzia Bożego (16.4.2023AD, godz. 15:00) odprawił pierwszą Mszę Św. i Pan Jezus zamieszkał w tabernakulum.

W dniu 23.4.2023AD o godz. 15:00 ksiądz Jacek odprawił Mszę Św. w intencji dobroczyńców kaplicy.

Obecnie porządek Mszy Świętych w kaplicy szpitalnej jest następujący:

Spowiedź Św. po każdej Mszy Św.

W kaplicy można modlić się o każdym czasie - wejście od szpitala.

W szczególności do Świętych wspomożycieli chorych, których obrazy są zawieszone w kaplicy.

Można też w kaplicy czytać nabożne pisma tam wyłożone.

Za osobiste odprawienie Drogi Krzyżowej w niniejszej kaplicy ks. Biskup Ordynariusz udziela odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami, t.j.

  1. Brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak całkowitej dyspozycji - zyskuje się odpust cząstkowy);
  2. Stan łaski uświęcającej (brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego) lub spowiedź sakramentalna;
  3. Przyjęcie (w najbliższym czasie) Komunii Świętej;
  4. Odmówienie modlitwy (np. "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Maryjo") w intencjach Ojca Świętego .

Zobacz przykładowe rozważania Drogi Krzyżowej

Zobacz artykuł o Matce Bożej Uzdrowienia Chorych. Zobacz też listę Św. Patronów według chorób i potrzeb zdrowotnych.

Strona kaplicy w szpitalu.Jeśli poszukujesz w Internecie osób noszących szlachetne staropolskie nazwisko "Kłopotek", polecamy zajrzenie do:

Niech Cię Pan Bóg błogosławi i strzeże w Twej podróży po Internecie, niech Cię chroni przed zakusami piekła i szatana: bezbożnictwem i zgorszeniem.

Z Panem Bogiem
"Na ustach nosi maskę ktoś wrogi, a w sercu kryje podstęp" (Prz 26, 24)
Myśl Bł. ks. Bronisława Markiewicza z tomu: "Jak stać się szczęśliwym na wieki", Edycja Św. Pawła, 2005
"My Polacy budujmy nasze społeczeństwo na fundamencie świętej i nieomylnej wiary, starając się przede wszystkim o moralne podniesienie ludu. "

ELM - Eternal Life Matters

o spowiedzi kazania

Na Wielki Post

  1. Rachunek sumienia
  2. Żal za grzechy
  3. Mocne postanowienie poprawy
  4. Szczera spowiedź
  5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu


Niedzielna katolicka Msza Św.


W trudnych czasach zalewu pogaństwa zachęcam i proszę wszystkich, kto tylko może i chce, o codzienną (dowolną) modlitwę w intencji ks. Jacka Kłopotek, aby był świętym kapłanem.


Litanie do Św. Andrzeja Boboli, do Św. Stanisława Biskupa, do Św. Wojciecha Biskupa, do Św. Alojzego, do Św. Beaty, do Św. Jacka, do Św. Jadwigi, do Św. Krystyny, do Św. Marka, do Św. Elżbiety, do Św. Roberta.
do NMP Loretańska. do NMP Gietrzwałdzkiej. do Św. Józefa.Litania do Świętego Alojzego Gonzagi

Kyrie eleison.
Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Ojcze nasz...

Zdrowaś Maryjo...

Módl się za nami święty Alojzy
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się: Boże, niebieskich darów dawco, któryś w anielskim młodzieniaszku Alojzym, przedziwną życia niewinność z równie wielką pokutą połączył: daj nam, którzy jego niewinności zachować nie zdołaliśmy, abyśmy przez zasługi jego i przyczynę przynajmniej w pokucie go naśladowali. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.