Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków . Amen.

Umiłowany w Chrystusie Panu Internauto!!!


W obecnej sytuacji politycznej lat 2020 - 2021 nie wolno zapominać, że najwyższą racją stanu państwa polskiego jest zbawienie wszystkich Polaków.

Eternal Life Matters (życie wieczne jest ważne).


Co ma wspólnego pijaństwo z COVIDem?

Okazuje się, że wiele.
  1. Źródło infektanta: laboratorium
  2. Ujście kasy: wielki kapitał, wielkie pieniądze z niewielkiej inwestycji
  3. Skutki: śmierć w cierpieniach, liczba zgonów porównywalna, izolacja społeczna, atmosfera strachu, terroryzowanie społeczeństwa
  4. Łatwy sposób uniknięcia, o którym nie wolno mówić, oraz tanie i powszechnie dostępne metody leczenia, których nie wolno stosować
  5. Pozorne metody zwalczania, które przyczyniają się raczej do podtrzymania i rozwoju epidemii niż do jej wygaszenia
  6. Wielkie zaangażowanie massmediów w celu kreowania fałszywych postaw wobec choroby
  7. Oddalanie od świętej, katolickiej wiary, co jest chyba gwoździem programu.


Jeśli poszukujesz w Internecie osób noszących szlachetne staropolskie nazwisko "Kłopotek", polecamy zajrzenie do:

Niech Cię Pan Bóg błogosławi i strzeże w Twej podróży po Internecie, niech Cię chroni przed zakusami piekła i szatana: bezbożnictwem i zgorszeniem.

Z Panem Bogiem

Myśl Bł. ks. Bronisława Markiewicza z tomu: "Jak stać się szczęśliwym na wieki", Edycja Św. Pawła, 2005
"Diabeł szczególnie kocha się w zgorszeniu. "