Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków . Amen.

Umiłowany w Chrystusie Panu Internauto!!!

Jeśli poszukujesz w Internecie osób noszących szlachetne staropolskie nazwisko "Kłopotek", polecamy zajrzenie do:

Niech Cię Pan Bóg błogosławi i strzeże w Twej podróży po Internecie, niech Cię chroni przed zakusami piekła i szatana: bezbożnictwem i zgorszeniem.

Z Panem Bogiem

Myśl Bł. ks. Bronisława Markiewicza z tomu: "Jak stać się szczęśliwym na wieki", Edycja Św. Pawła, 2005
"Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, dokładnie podaje sposób osiągnięcia szczęśliwości wiecznej, gdy naucza: "Jeśli kto chce iść za Mną (t.j. do Nieba), niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje "(Łk. 9,23).