Litania do Świętego Andrzeja Boboli

Kyrie eleison.
Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Módl się za nami święty Andrzeju,
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.
P: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie!

Módlmy się: Boże i Panie Wszechmogący, któryś dla wyznania prawdziwej wiary Świętego Andrzeja, rozlicznymi mękami utrapionego, świetnym uwieńczył męczeństwem: spraw prosimy, abyśmy w tejże wierze niezachwiani, wszystkie raczej przeciwności, niż szkodę na duszy naszej ponieśli, zawsze niezłomni zostali we wierze, śmiało i otwarcie ją wyznawali; w jej obronie zawsze mężnie występowali, gotowi byli krew naszą, gdyby tego potrzeba było, dla Jezusa przelać i tym samym zbawienia wiecznego dostąpili. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który króluje w niebie i na ziemi po wszystkie wieki wieków. Amen.