Litania do Świętego Marka Ewangelisty

Kyrie eleison.
Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, Święty Marku, gorliwy świadku Chrystusa,
Abyśmy wiernie kroczyli drogą Bożych przykazań.

Módlmy się: Wszechmogący i miłosierny Boże, Twoje słowo dotarło do nas dzięki Świętemu Markowi Ewangeliście, pomnóż w nas wiarę, abyśmy przyjąwszy ewangeliczne nauki, do nich stosowali się w życiu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.