Litania do Świętego Stanisława Biskupa

Kyrie eleison.
Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Módl się za nami święty Stanisławie,
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.
P: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie!

Módlmy się: Boże i Panie Wszechmogący, za którego cześć chwalebny biskup Stanisław legł od mieczów ludzi bezbożnych; spraw, prosimy, aby wszyscy wzywający jego przyczyny zbawienny skutek swojej modlitwy odnieśli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.